Op 14 september 1932 werd, met toepassing van artikel 28 der drankwet 1932
( staatsblad 476) de vergunning verstrekt geldend voor de “Koffiekamer”en de “Feestzaal”
van het perceel Meerstraat nummer 70 in Hillegom.
 
“De vergunning geldt in den vervolge voor een tapvergunning”.
 
De kroeg is eeuwig. Sedert de vroegste tijden is er in groepsverband gekout en gekaart, gedobbeld en geroddeld onder het genot van een stevig glas.
 
Over Café ’s wordt meestal “in het voorbijgaan geschreven” en toch blijft dit merkwaardige lokaal opduiken in de verhalen die van grote sociale, politieke, economische en culturele keerpunten verteld worden.
 
Het Café is van ( bijna ) alle tijden, maar het is evenzeer noodzakelijk om te beseffen dat het cultureel en structureel verankerd is in de samenleving waarbinnen het zijn plaats heeft. Het Café veranderd wanneer deze samenleving veranderd.
 
En hoewel het gepast en geboden blijft attent te zijn op ontsporingen, is het niet minder gepast en nog meer geboden de positieve sociale functie van deze eeuwige kroeg te herkennen en te ondersteunen, want de leefbaarheid van een samenleving is afleesbaar in de kwaliteit van haar kroegen.
 
Uit: “De eeuwige Kroeg” ( Prof. Dr. G. H. Jansen )
 
Einde citaat.
 
 
1932  “ Café Zomerzorg” is in de periode 1930 / 1932 tijdens de toenmalige crisisjaren gebouwd door Piet Rutten en zijn broer, waarna Piet Rutten vanaf september 1932 samen met zijn vrouw “Pietje” Hoogkamer
( die waarschijnlijk Pieternel heette) en uit Lisse kwam het eerste kasteleinsechtpaar was. De naam is aan het bedrijf gegeven door de tweelingdochters van Piet Rutten, die in hun jeugd gingen dansen in het bekende studentencafé “Zomerzorg” in de Steenstraat in Leiden, waar volgens hun zeggen toen vele leuke studenten kwamen.
 
Het bedrijf was oorspronkelijk een “Koffiekamer en Feestzaal ” en lag aan de toenmalige Hillegomse Haven waar schippers uit Friesland de mest voor de bollenvelden aanleverden. De schippers waren flinke drinkers, en namen  s’ morgens al 3 x 3 jenevers. Ook was het “Hillegomse Slachthuis” even verderop gevestigd waar iedere ochtend slagers uit de hele regio waaronder ook de Haarlemmermeer hun vee lieten slachten. Ook de slagers waren iedere dag hele goede vaste gasten. Tevens was er in het pand van de huidige C 1000 naast “Zomerzorg” een grote kistenfabriek gevestigd, wat ook veel bedrijvigheid en vervoer met schepen met zich mee bracht.
 
Vele directeuren van grote bedrijven, handelaren, kleine zelfstandigen en autochtone Hillegommers behoorden toen tot de vaste gasten, die vaak hele dagen in de kroeg zaten.Het was een bonte verzameling van alle rangen en standen.

Op de bovenverdieping was indertijd een grote zaal waar Schaakclub “De Uil” is opgericht en zijn competitiewedstrijden speelde. Ook “Rieko” een zeilmakerij is er gevestigd geweest. Tevens heeft de toenmalige bovenzaal dienst gedaan als clublokaal van Voetbalvereniging Hilinnen, de latere VV Hillegom.
 
Bij de feesten in de benedenzaal, de “boerenbruiloften”werden de flessen drank van tevoren klaargezet, en moesten de  gasten alles zelf inschenken. Later werd afgerekend wat er opgedronken was. Ook moesten de gasten de feestmaaltijden  zelf koken achter een kamerscherm in de zaal.
Deze benedenzaal was vanaf 1933 ook de oefenzaal van Gymnastiekvereniging “Jahn” , maar omdat de zaal niet hoog genoeg was, werd er voor de rekstok gewoon een gat in het zaaldak gemaakt, zodat de reuzenzwaai van binnen  naar buiten gemaakt kon worden.
Kleurrijke figuren uit deze jaren waren Ome Henk Wassenaar, Dhr. Wekking, Ome Huib Buckens, en vele anderen.
 
Van de oorlogsjaren is mij weinig bekend, maar naar aanleiding van eerdere publicaties heb ik wel reacties vanuit het buitenland gekregen van mensen die daar wel iets over wisten te vertellen.
 
Zo werd ons verteld dat bij de inval van de Duitse troepen die vanuit de Haarlemmermeer Hillegom binnenvielen Nederlandse soldaten vanuit een greppel naast Zomerzorg hebben geprobeerd de Duitsers tot staan te brengen.
Duitse vliegtuigen vlogen laag over, en de overmacht was veel te groot, zodat het onbegonnen werk bleek.
De Nederlandse soldaten waren gelegerd op balen stro in de zaal van Zomerzorg.

1954 In 1954 is de zaak overgenomen door Arie, de zoon van Piet Rutten , hij ging het bedrijf samen met zijn vrouw Ria exploiteren. Zij kregen in dit bedrijf 4 kinderen, waarvan er nog 3 in leven zijn.
Arie is altijd een heel bijzondere kastelein geweest, als je gezicht hem niet aanstond werd je met een knaak van hem weggestuurd naar een ander café, en hoefde je ook nooit meer terug te komen.
Inmiddels werd de zaal boven gesloopt en werden er 12 hotelkamers gemaakt, met een gemeenschappelijke badkamer en een stalen douchecabine op de gang.
De bollen export kwam langzaam op gang, en voor de vele internationale chauffeurs die vooral voor de “Copex ”reden was het inmiddels  “Hotel Café Restaurant Zomerzorg” jarenlang het tweede thuis.
De chauffeurs sliepen toen voor 10 gulden per nacht, inclusief ontbijt en een lunchpakket.
 
In deze tijd had “Hotel Café Restaurant Zomerzorg” de eerste televisie in Hillegom, en kon men in de huiskamer van de kastelein ( de huidige “rooksalon” )tegen betaling van 50 cent voetbalwedstrijden komen kijken. Ook telefoon had bijna nog niemand, dus bellen deed bijna iedereen ook in het café.
 
“Hotel Café Restaurant Zomerzorg  “ had in die tijd ook een “slijterijvergunning” en werden er heel wat liters jenever en cognac over de bar verkocht.
 
Alle bier en andere dranken werden altijd geleverd door "Drankenhandel Giel Schoorl" een "agent" van de Amstel Bierbrouwerij.
Giel Schoorl en zijn schaduw Henk Hassing kwamen wekelijks vele vaten bier de kelder inrollen. Ook werd er wel eens op zaterdag geleverd, en kwam broer Kees Schoorl mee om te helpen.
We hebben wat afgelachen met deze 3 "biermusketiers", want ze hadden niet altijd haast om weg te gaan.
Toen werd er nog dagelijks regelmatig een biertje genuttigd om het zware werk te compenseren

Ook is het wel eens gebeurd dat de 3 "biermusketiers" tijdens de kermis een spoedbestelling kwamen brengen en nooit meer naar huis gingen. De vrachtwagen stond tot de andere dag eenzaam en alleen voor ons café.

Helaas heeft de brouwerij in al zijn wijsheid in de jaren 90 bijna alle "agenten" weggesaneerd, om zijn monopolistische positie nog verder te verbeteren.
 
Ook Willem Uitendaal de groenteboer kwam bijna dagelijks langs. Altijd fluitend door de poort, en met de groenten van Loekie (zijn vrouw) die zoals vaak naast haar gezin met Opa Leen in de kost de groentezaak bestierde. Met Willem hebben wij menig nachtelijk avontuur beleefd, maar gelachen dat we hebben!

Do Schreurs was onze melkboer, die ook iedere dag met de kar langskwam om te horen of er nog wat nodig was.

In deze jaren kwamen er ook allerlei handelaren dagelijks of wekelijks hun waren aanbieden zoals vleeswaren, worst, kaas, groenten en lampen. Het aanbod gold in eerste instantie voor het bedrijf, maar de vele vaste gasten konden vaak ook gewoon kopen.
Meestal reden deze mannen rond in een oud VW busje, en alles was uiteraard niet gekoeld. Het waren bijzondere figuren, die naast de handel die ze dreven ook graag een borreltje lustten.
 
In 1959 was een eerste verbouwing nodig omdat de toren die in 1931op het nieuwe pand was gebouwd dreigde in te zakken, en verwijderd moest worden. Dat is ook de reden dat het pand nu nog een “deuk”heeft. Tevens is toen ook de zaal en de entree geheel verbouwd . Ook kwam er een professionele keuken, en vanaf deze tijd werden de bruiloften in de benedenzaal ook volledig verzorgd, met diners en bediening door echte zaalkelners.
Later kreeg ook het café een prachtig nieuw interieur, gemaakt door de firma “Donkelaar”. Een borrel kostte toen 0,40 cent, en een biertje 0,35 cent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond 1960 begonnen de eerste toeristen naar de Bollenstreek te komen, en was “Hotel Café Restaurant Zomerzorg” voor de vele Duitse toeristen een eenvoudig, maar goedkoop en gezellig adres.
Reisbureau Klaus uit Berlijn was tijdens het Keukenhof seizoen altijd 6 weken lang ieder weekend met 3 bussen in Hillegom, vele toeristen sliepen bij particulieren in Hillegom, en kwamen s’ avonds allemaal naar “Hotel Café Restaurant Zomerzorg” waar de bussen op het plein stonden om een biertje te drinken.
Wat zich hier in die jaren allemaal afgespeeld heeft is met geen pen te beschrijven, volgens een oud personeelslid was het iedere dag feest.
s ’Morgens om 10.00 uur zat de “Stamtafel” vol, en sluitingstijd was toen 12.00 uur s’ nachts.
Ook hadden de voetbalverenigingen nog geen kantines, en was “Hotel Café Restaurant Zomerzorg” voor de VV Hillegom en SIZO het vaste thuishonk. Duizenden halve kippen met brood zijn er in die jaren verkocht, en ook de drankomzet was formidabel.
 
Ook de vele personeelsleden van het toenmalige  “Treslong” waren vaste gasten die na het werk altijd een borrel kwamen drinken, met o.a. de ober kelner en horecaman in hart en nieren Chris van Olphen.
 
Kleurrijke figuren uit die tijd , Jan Wessels en de taxichauffeurs van taxibedrijf “van  Dooren”  Piet  Sprokkelenburg en Leo Leegwater.
Niet te vergeten de agenten van politie Souer, Baars, en van Ginkel, die vaak kwamen sluiten, en omdat ze er toch waren ook vaak een borrel meedronken.
Personeelsleden waren Wim van der Linden, Martin de Wolf, Frans van der Weijden en Dirk Vesseur voor de zaal, deze laatste zette bij het afrekenen altijd zijn dienblad op zijn kale kop.
 
In 1966 kwam Wim Stroombergen in vaste dienst, die 37 jaar het “gezicht” van de zaak is geweest, tot zijn pensionering in 2003. Hij gaat wel met pensioen, maar weigert te vertrekken en komt tot op heden nog regelmatig helpen in café en zaal.
Indertijd werkte men voor de “Juridische gulden” de rest van het salaris bestond uit 15% bedieningsgeld.
 
1969 In 1969 heeft Arie Rutten de exploitatie verpacht aan Jan Duivenvoorden uit Lisse, omdat zoals Arie zei de BTW ingevoerd werd, en hij absoluut weigerde om omzet belasting te gaan betalen.

Op 1 augustus 1975 kwam de huidige ondernemer Henrie Siebelt als bedrijfsleider in dienst bij Jan Duivenvoorden.
 
1975 Op 1 oktober 1975 nam John Meijer uit Beinsdorp de exploitatie van Jan Duivenvoorden over, en kwam ook Gon Visscher, de toenmalige vriendin van Henrie Siebelt in het bedrijf werken, en is daarna ruim 6 jaar in het bedrijf werkzaam geweest. Na de geboorte van oudste zoon Nigel op 26 augustus 1981 stopte Gon haar werkzaamheden om als moeder verder te gaan. Het echtpaar Siebelt kreeg in totaal 4 kinderen waarvan er nog 3 in leven zijn.
1977 Op 1 mei 1977 is de exploitatie overgenomen door Henrie Siebelt, die direct daarna de “Hotel en de Restaurant exploitatie” stopte en zich volledig ging richten op het Café en Zaalbedrijf. Na het overlijden van Arie Rutten in 1984 is ook het onroerend goed van de erven Rutten overgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1978 tot 2006 zijn er vele verbouwingen en investeringen in het bedrijf gedaan, als eerste in 1978 een nieuw café interieur, daarna in 1980 een nieuw zaalinterieur, in 1983 kreeg “Café Zomerzorg”als een van de eerste café ’s in Nederland een “kelderbier installatie”, met 3 biertanks van 1000 liter, wat tot een kritisch artikel in Missets Horeca leidde. Er stond “In Hillegom woont een bierbarbaar”
Daarmee werd kritiek uitgeoefend door collega’s uit het hele land dat wij met computers het goudgele gerstenat gingen tappen.Dat was toen tegen alle regels in.
 

Tevens werd er zwaar geïnvesteerd in de eerste computers en “tapautomatisering”. In 1988 wederom een nieuw zaalinterieur, en in 1993 werden de oude hotelkamers gesloopt om plaats te maken voor twee appartementen, een kantoor, een personeelsruimte en een nieuw magazijn. Tevens werd de zaal weer gerenoveerd, en maakte we een nieuwe zaalentree en de tijdens de kermis beruchte “Kalverstraat”, ( een permanente vaste verbinding met het café)

 
 
In 1994 werd “Café Zomerzorg” “erkend leerbedrijf” voor de opleiding UHO, een opleiding voor manager / ondernemer in het Café Barbedrijf, een opleiding op MBO niveau 4, waarin leerlingen van de diverse ROC ’s in het 3e leerjaar in het leerbedrijf onder leiding van een gediplomeerd leermeester als eindexamenopdracht een ondernemersplan moeten schrijven. Inmiddels hebben wij 22 leerlingen met succes gediplomeerd ons bedrijf zien verlaten, op weg naar een hopelijk mooie toekomst. 
      
In 1998 was de zaal weer aan een nieuw interieur toe. In 2000 zijn de keuken en de magazijnen verbouwd, en van een geheel nieuwe inventaris voorzien. Van 1998 tot 2004 is er verder vooral fors geïnvesteerd in allerlei nieuwe computers, automatisering, en steeds weer nieuwe milieu eisen.

In 2002 is Henrie Siebelt onderscheiden met de “Zilveren SVH Pauw”.
Dit omdat hij ruim 25 jaar als ondernemer betrokken is geweest als Voorzitter van diverse Landelijke Examencommissies bij het Horeca vak onderwijs
Een onderscheiding die uitgereikt word aan personen die zich op het gebied van onderwijs voor de bedrijfstak horeca op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Voorwaarde is dat de activiteiten niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de ontvanger behoren.
 

Op 1 januari 2003 komt mijn oudste zoon Nigel Siebelt bij ons bedrijf in dienst.
In 2005 zijn alle daken vernieuwd, is alle airconditioning, de centrale verwarming en luchtbehandeling in het hele bedrijf totaal vernieuwd, ( vooruitlopend op het rookbeleid van de overheid ), en als sluitstuk is het hele pand in een prachtige nieuwe kleur geschilderd.
In 2006 zijn er voor het WK voetbal 3 LCD tv schermen aangeschaft en konden we via Lijbrandt Telecom als eerste café in Nederland alle wedstrijden in HDTV kwaliteit uitzenden.
Tevens beschikten we over een nieuw mediacenter waarmee we Narrow Casting op de schermen kunnen presenteren.
 
Kleurrijke figuren uit deze periode van ruim 30 jaar zijn er veel. In willekeurige volgorde; Henk Paase, Han Nederstigt, IJm Veen, Cees “Pilo” Bakker, Joop Langeveld, Aad Hermans, Frans van Riek,  Andre van Gerven, Ome Jan Blokker, Wimpie “Balbo” Schrama, Kees Schoorl,  Rinus Hartman, Werner Teunissen, Ben Huurman, Gerard Heemskerk, Willem Uitendaal, Ome Jan Mens, Belzen Bertus, Huib van der Heuvel, Jan “De Beuker” Tesselaar, Jan van Heusden, Huug Raaphorst, Wim Plomp, Jan v d Loo, Frans Otte, Jaap Mink, Hennie “de Baron”van Roosmalen, Ad vd Jagt, Cock van Andel, en nog vele, vele andere bijzondere, eigenwijze, gezellige, en veelal heel aparte figuren.
 
Personeelsleden uit deze periode, Dolly, Barry, Frans Warmerdam, Willem van Houten, Jan “Knack” Hoogervorst, Wim Stroombergen, Ward Briaire, en niet te vergeten de vele ambulanten zoals Peter Rodewijk en Dick Ouwehand, waar je altijd een beroep op kon doen.
Enkele afgestudeerde leerlingen Giel Vermeulen, Dennis Glas, Remco Hoogkamer, Pieter Prins, Marcel Pijnakker, Renee Schuurman, en Dunja Koolhaas, die in 2006 de wedstrijd “Kastelein van de Toekomst” op de Horecava wist te winnen.
 
Personeelsleden uit deze laatste jaren, Peter van Maris, en Dennis Rusman.
 
In 2007 bestaat Café Zomerzorg 75 jaar. Dit is gevierd met allerlei jubileumactiviteiten gedurende het hele jaar. Tevens was dit in bedrijfseconomisch opzicht het beste jaar ooit.
 
In 2008 word er ruim 2,5 ton geïnvesteerd in een totaal nieuw eetcafé concept.
Het hele café wordt gestript. Bar, toiletten en interieur krijgen met behulp van een interieurarchitect een totaal nieuwe sfeer met details uit het oude interieur van de jaren 60 zodat het bedrijf voor de komende jaren geheel voldoet aan de hoge eisen die de gasten vandaag de dag aan een horeca bedrijf stellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook komt er een “Rooksalon” en een klein “Rookterras” om de vaak opstandige gasten te faciliteren voor hun rokertjes.
Tevens komen er weer 5 nieuwe biertanks voor de opslag van ons kelderbier.
Alle foto’s van de verbouwing zijn te zien in onze fotoalbums op deze site.
 
 
 
 
 
 
 
 
1 juli 2008 is een zwarte dag voor veel café ’s in Nederland. Het rookverbod word ingevoerd. Tevens een nieuw fiscaal regime voor de speelautomaten.
We sluiten het jaar evengoed met winst af.
 
Op 1 februari 2008 komt mijn zoon Marvin Siebelt ook bij ons in dienst. Bijkomend voordeel is dat hij niet onverdienstelijk kan zingen wat hij dan ook regelmatig doet van achter de bar.
2009 en 2010 zijn zware jaren. De omzet zakt vooral door het rookverbod en de crisis enorm in, en we besluiten ons eetcafé concept nog verder uit te breiden.

Ook staat ons bedrijf in 2009 voor de eerste keer bij de “aanraders” in de Misset Horeca Café Top 100-2010, iets waar wij allemaal erg trots op waren.
 
Halverwege 2010 zien we gelukkig weer een omslag. De omzet herstelt zich langzaam weer tot het niveau van 2007, en we krijgen weer moed. Het nieuwe eetcafé concept slaat aan bij de gasten.
Ook gaan wij volop meedoen met de social media. Wij maakten o.a. een Hyves, Twitter en Facebook account aan waar wij iedere week onze aanbieding opzetten en onze evenementen vermelden. Tevens stonden wij dit jaar wederom bij de "aanraders" in de Misset Horeca Café Top 100-2011.
 
Op 1 april 2011 komt ook mijn dochter Angie Siebelt bij ons in dienst. Het begint een echt familiebedrijf te worden, iets waar ik bijzonder trots op ben.

In november horen wij dat ons bedrijf op de 91e plaats is binnengekomen in de
Misset Horeca Café Top 100-2012.
Een geweldige prestatie, vooral omdat er in Nederland toch nog 9870 café ’s zijn.
 
Niet onvermeld mag blijven dat in september Wim Stroombergen zijn 45 jarig jubileum in “Café Zomerzorg” viert. Een unicum in de horecabedrijfstak.
 
Henrie Siebelt is in 2011 nog steeds eigenaar en exploitant van het bedrijf, en na het vertrek van “rechterhand” Wim Stroombergen sinds 2003 bijgestaan door zijn nieuwe “rechterhand’ en waarschijnlijk toekomstige opvolger, zijn oudste zoon Nigel.
 
 
 
In 2012 maken wij ons op voor het 80 jarig bestaan, en bereiden ons voor op 
de overname door de nieuwe generatie, namelijk mijn oudste zoon Nigel Siebelt.
Dit jaar stijgen wij in de Misset Horeca Café Top 100-2013 naar plaats 82,
een mooie stijging van 9 plaatsen, waar wij erg blij mee zijn, en wij blijven 
daarmee het enige Café in de Bollenstreek dat in deze lijst voorkomt.
 
In 2013 zijn er bij ons Google bedrijfsfoto's genomen waardoor ons bedrijf van binnen te zien is via Google streetview.
Dit jaar stijgen we ook in de Misset Horeca Café Top 100-2014 naar de 81e plaats, een stijging van één plaatsje, maar we weten zelf wel dat we nog lang niet klaar zijn voor het grote werk.
Met name exterieur en uitstraling moeten veel beter.
Op 31 december neemt Nigel bij notaris Albert Hurtak het eerste pakket aandelen in "Zomerzorg BV" over, en mag zich dan alvast deels eigenaar van de zaak noemen.
 
In 2014 weer een stijging van 9 plaatsen in de Misset Horeca Café Top 100-2015 naar plaats 72.
Wederom een prachtig resultaat van ons hele team.
Dit jaar kan voor de oude kastelein toch niet meer stuk, want op 28 oktober is mijn eerste kleinzoon geboren. Sem Siebelt, zoon van Nigel en Petra, onze stamhouder, en volgens onze gasten is hiermee het voortbestaan van "Café Zomerzorg" voor de komende jaren weer gewaarborgd. De tijd zal het leren!!!
Dit jaar hebben we het oude bedrijfskantoor onder handen genomen, er zijn 2 nieuwe bureau's, 2 nieuwe archiefkasten en 2 nieuwe computers aangeschaft, zodat alles weer klaar is voor de toekomst, en ook de toekomstige directeur een eigen plaatsje in het kantoor heeft en  niet meer in het oude magazijn hoeft te werken. Ook voor de broodnodige communicatie is het een grote verbetering.
 
Ook dit jaar neemt Nigel weer 30% van de aandelen in de B.V. over.
Zo word de oude kastelein nog een vermogend man!!
 
2015 is een jaar van veel veranderingen. De oude kastelein hoopt in 2016 van zijn pensioen te gaan genieten.
Marvin zal de keuken nieuwe impulsen gaan geven, en we zijn op zoek naar een nieuwe medewerker voor in het café. Op 30 juni is er een schitterend mooi terras geplaatst voor ons pand. Dit zal er jaarlijks komen te staan van begin mei tot eind augustus. Hier kunnen onze gasten heerlijk borrelen of een hapje eten als het mooi weer is.
Op 1 augustus was ik 40 jaar werkzaam in Café Zomerzorg, iets wat ik zelf vergeten was, maar de kinderen hadden er aan gedacht en het hele café mooi versierd, met een kaart en een flesje wijn voor de oude baas.
 
Inmiddels weer een stapje verder met de voorbereidingen voor mijn pensioen.
Heel veel formulieren invullen, en veel juridisch en fiscaal advies ingewonnen.
 
Op 16 november hoorden wij dat we een reuzensprong van 25 plaatsen omhoog
gemaakt hebben inde Misset Horeca Café Top 100-2016, namelijk
van plaats 72 naar 47!
Bovendien werd Wim Stroombergen dit jaar beloond met de
Misset Horeca Café Top 100 "Parel van het jaar 2016".
Een oorkonde voor loyaliteit en vakmanschap in de Horeca,
voor de medewerker die in het bedrijf het "verschil" weten te maken,
en bijna onmisbaar zijn.
Dik verdiend, en een kroon op zijn 50 jairge carrière in ons mooie bedrijf.
 
In december zijn we weer naar de notaris geweest voor de één na laatste aandelentrasactie met Nigel.
 
2016 begint erg druk, met name het aantal partijen neemt na jaren weer wat toe.
We zijn druk bezig met plannen om in juni en juli onze zaal te gaan verbouwen.
We hebben een nieuwe bar in Indonesië gekocht, de toiletten, wanden, gordijnen, lambrisering, plafonds, tafels en stoelen komen daarna.
 
Met deze investering hopen we in de toekomst meer gasten te trekken, en kunnen we de nieuwe zaal bij extreme drukte ook eventueel gebruiken als overloop voor de grote drukte in ons eetcafé.
 
Helaas vertrekt mijn dochter Angie in januari na een periode van 5 jaar naar een andere werkgever. 
Ze was aan iets nieuws toe, en wij wensen haar daar veel succes mee.
Inmiddels is zijn na enige horeca omzwerving een makelaarsopleiding begonnen, en werkt nu met heel veel plezier bij van Groeningen Makelaars in Hoofddorp.
 
Naast 3 grote nieuwe LED schermen in het café, komen er ook 2 LED schermen in de vernieuwde zaal te hangen.
Nigel volgt ondernemerscursussen, en is ook begonnen aan een 3 jarige opleiding tot "Biersommelier", zodat hij straks nog meer kennis heeft van speciaalbier.
 
Opa Henrie werkt inmiddels steeds minder in de keuken, want Marvin heeft die taak overgenomen en hij doet dat erg goed.
 
Wel doet opa voorlopig nog wat administratie en organisatie voordat het echt afgelopen is.
 
Tijdens de jaarlijkse kermis week eren wij Wim Stroombergen met zijn 50e kermis!
Wim heeft al 50 kermissen lang in Zomerzorg gewerkt, een unieke prestatie!
 
 
 
 
 
 
Op 15 oktober is er een groot afscheidsfeest voor de oude kastelein. Henrie wordt door burgermeester van Erk onderscheiden met de "Hillegomse Hangkous", een gemeentelijke onderscheiding die bedoeld is om Hillegommers te eren die veel en langdurig iets voor de samenleving hebben gedaan.
 
Daarna maak ik een mooie reis naar Zuid-Afrika, aangeboden door gasten, leveranciers, vrienden en bekenden, en vooral van mijn 3 fantastische kinderen en uiteraard Sem, mijn kleinzoon.
Opa komt op zijn knieën terug uit Zuid-Afrika, het was een hele mooie maar zware reis.
 
In november werd de nieuwe ranglijst van de Misset Horeca Café Top 100 bekend.
Wij staan er, voor het 6e jaar achtereenvolgend weer bij!
Iets gezakt in de lijst naar de 69e plaats, maar we zijn nog steeds bijzonder trots op dit resultaat!
 
In december zijn we weer naar de notaris geweest voor de allerlaatste aandelentransactie.
Nigel heeft nu 100% van de aandelen van Zomerzorg.
 
2017Dit jaar begint niet zo best...
Wim Stroombergen is op 16 januari op bijna 79 jarige leeftijd helaas overleden, en "Zomerzorg" zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat zullen wij hem missen, hij was er eigenlijk altijd!!
 
Ook Ra Rutten (oud kasteleinsvrouw van Zomerzorg) overlijd in januar, evenals in februari na een lang ziekbed een van mijn favoriete gasten en goede vriend Frans Lommerse.
 
Ook verliezen wij in mei onze "Eddy" Kat, een prachtige paradijsvogel op de leeftijd van 64 jaar.
Het houd maar niet op.....
 
Toch vieren we op 13 september het 85 jarig bestaan van ons mooie bedrijf.
Weer een mijlpaal!
 
In april dit jaar komt Ton Vesseur (Kobus) ons team versterken, hij was gelukkig transfer vrij.
Rond mei dit jaar is Marvin helemaal verantwoordelijk geworden voor de keuken, en hoeft opa nog maar zo nu en dan te helpen. Hij doet dat graag, maar niet te vaak meer.
Het is mooi geweest!!!
 
Mijn dochter Angie trouwde op 10 mei met haar Bram, en werkt nog steeds in de makelaardij.
 
In november werd de nieuwe ranglijst van de Misset Horeca Café Top 100 bekend gemaakt.
Helaas wel wat plaatsen gedaald naar de 85e plaats, maar we zijn bijzonder trots dat wij al 7 jaar achtereenvolgend deel uit maken van deze ranglijst!
 
Op 28 december word onze tweede kleinzoon geboren.
Jessie, zoon van Marvin en Sandra, een prachtig en heel bijzonder ventje, dat altijd lacht.
Daar kunnen we nog wat mee gaan beleven, dat kun je nu al zien.
 
2018 begint slecht, met het overlijden van Cock van Andel.
Jarenlang een beeldbepalend gezicht in Zomerzorg.
Wereldberoemd bloemenarrangeur, fervent sportvisser en meer als 50 jaar organisator van viswedstrijden en onze oudejaars klaverjas avonden.
 
We zijn weer druk bezig met diverse veranderingen, we willen dit jaar de bovenramen laten vernieuwen, de rode palelen gaan vervangen met de oude ramen en het hele pand opnieuw in de verf laten zetten.
Ook is het plan om de hele gevel te laten reinige, zodat de prachtige geel/rode bakstenen weer tevoorschijn komen.
 
Bovendien worden er op ons platte dak meer als 100 zonnepanelen geplaatst om voor de toekomst (misschien zonder gas) voorbereid te zijn.
 
De oude baas is inmiddels met een gerust hart echt met pensioen aan het gaan, dus dit zullen mijn laatste bijdragen aan dit verhaal zijn, en Nigel neemt nu ook dit stokje van de oude baas over.
Ik wens hem en Marvin heel erg veel succes, en vooral gezondheid.
 
Één ding is mij wel duidelijk geworden, na bijna 45 jaar als ondernemer in een bedrijf gewerkt te hebben, stop je niet zomaar van de een op andere dag, maar doe je daar veel langer over!!
 
Henrie Siebelt
 
De kastelein is de “toneelmeester” van het café. Hij zet de decors, en zorgt dat alles optimaal in orde is. Een even merkwaardig als veeleisend beroep dat zeker zijn momenten van grote voldoening kent, maar dat ook een duidelijke schaduwzijde heeft; de onmogelijke lange uren, het gebrek aan een huiselijk leven, en het lage sociale prestige.
Bovendien dient een goede kastelein de nodige bijzondere eigenschappen te bezitten; mensenkennis, geduld, tact, soepelheid, lef, overwicht, begrip, en kalmering als dat nodig is.
Uit  “De eeuwige Kroeg” (  Prof. Dr. G. H. Jansen )
 
Ik kan dat met mijn eigen bijna 50 jarige horeca ervaring alleen maar bevestigen.
 
Ik denk bij een café nooit aan een plek waar je iets kunt drinken, voor mij is het een plaats waar je mensen kunt ontmoeten.
Plaatsen met fantastische kwaliteiten en mysteries. Je weet van te voren nooit wie je er zal tegenkomen, behalve de mensen met wie je een afspraak hebt gemaakt.
Ik vind dat nog steeds fascinerend. Ik kan er echt van genieten om alleen in een café te zitten en alleen maar te denken. Het is een speciale soort eenzaamheid, terwijl je omgeven bent door andere mensen. 
 
Het openbaar lokaal heeft als ontmoetingsplaats een rijke historie. Ook “Café Zomerzorg” heeft in haar 85 jarig bestaan voor een groot deel van de Hillegomse bevolking een zeer belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervuld.
De betrokkenheid van de kastelein, de dynamiek van het Café, de ingrediënten die de kastelein en zijn gasten verbind, en het respect voor de man of vrouw in de kroeg zijn mij in de loop van de afgelopen 45 jaar in “Café Zomerzorg” steeds duidelijker geworden, en ik ben trots en dankbaar dat ik daar een zeer belangrijk deel van heb mogen uitmaken.
 
In ieder geval heb ik in “Café Zomerzorg” dit prachtige beroep altijd met ontzettend veel plezier uitgeoefend.

31 mei 2018

Henrie Siebelt

Oud “Kastelein” van “Café Zomerzorg”
 
N. B. Als U als lezer van dit stukje geschiedenis nog opmerkingen of aanvullingen heeft graag reageren via nigel@zomerzorg.nl
 
Hoewel er op deze site duizenden foto’s staan, zijn oude foto’s of verhalen bij ons nog steeds van harte welkom.